Marjan Mielivalmennus
Eheyttä ja energiaa

Rohkenetteko roolileikitellä? 
 
 
Leikkimielisille ryhmille ohjelmaa 
pikkujouluihin, syntymä- ja virkistyspäiville:Marjan Mielivalmennus/Mielimysteerit tarjoilee innostavia ja elämyksellisiä vuorovaikutus- ja hyvinvointivalmennuksia luotettavasti ja laadukkaasti.

   Etusivu      Yksilötapaamiset

Ratkaisukeskeinen yksilöprosessi  

 

Marjan Mielivalmennuksen vastaanotolla Sirkkalassa, os. Sirkkalankatu 11b, Turku

Tavallisimpia syitä hakeutua Marjan Mielivalmennuksen asiakkaaksi ovat:

  • kriiseistä selviäminen, tuen tarve ero- ja surutyössä
  • tärkeät / ristiriitaiset päätöksentekotilanteet, joissa haluaa löytää uusia näköaloja, punnita vaihtoehtoja arvioida riskejä
  • elämänmuutoksen toteuttaminen: halu selkeyttää tavoitetta sekä vahvistaa motivaatiota, itseluottamusta ja sitoutumiskykyä 
  • ihmissuhdepulmat, joissa kaipaa keskusteluapua
  • valmentautuminen muutoksiin työelämässä, opintoihin, työnhakuun ja ammatinvaihtoon
  • rentoutuminen ja mielikuvaharjoittelu stressinhallinnan tukena sekä apuna sosiaalisista jännityksistä vapautumisessa
  • valmentautuminen ja mielikuvaharjoittelu ennen isoa haastetta kuten pääsykokeita, työhaastattelua, puheenpitoa tai muuta esiintymistä tai urheilusuoritusta

Valtaosaan valmennusprosesseja kuuluu tärkeänä osana stressinhallinnan tehostaminen.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan keskeisimpiä yksilöön liittyviä työuupumuksen aiheuttajia ovat vaikeus rajata töitä ja sanoa ei, liika vaativuus työn suhteen, syyllisyyden tunteet vanhempana ja aviopuolisona sekä se, että työtä pidetään liian keskeisenä elämän sisältönä. Juuri näihin seikkoihin Mielivalmennuksessa tarvittaessa paneudutaan. Ratkaisukeskeisen keskustelun ohella hypnoosirentoutus ja siihen liittyvät hyvinvointia vahvistavat sanalliset suggestiot ovat tärkeitä työvälineitä itsen motivointiin ja tasapainon löytämiseen.

Yksilön ulkopuolisia uupumuksen aiheuttajia puolestaan ovat työmäärä ja työolot, yksityiselämän ja/tai työelämän sosiaaliset suhteet sekä johtaminen työpaikalla. Työoloihin liittyviä tekijöitä ovat liiallinen työmäärä, uusiin tehtäviin siirtyminen, jatkuvat muutokset organisaatiossa, työnkuvan laajuus ja työn vastuullisuus. (Kinnunen ym. 2004, 45-46)

”...on olemassa kaksi mahdollisuutta ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja työhön sekä työpaikkaan sitoutumista. Ensisijaisena tavoitteena organisaatiolla tulisi olla liian kovien työn vaatimusten vähentäminen. Toinen keino olisi työhyvinvoinnin lisääminen kehittämällä toimenpiteitä työn voimavarojen ja työn imun lisäämiseksi. Työn imua voisi lisätä työoloja ja sen energisoivia voimavaroja kehittämällä.” (Hakanen 2004, 273-274.)

Kesto: Yksilövalmennuskäyntiin varataan 1,5 tuntia/ kerta.

Hinta: Yksittäinen valmennuskäynti on 63 € + alv. 24% (15€) = 78€; useamman käyntikerran varaaville yksittäiset käynnit ovat kevätkaudella 2015 edelleen 57€ + alv. 24% = 70€. Lisäksi kanta-asiakaskortilla joka 6. kerta on puoleen hintaan eli alveineen 35 €.


Kaukana asuvien kanssa valmennusprosessi voidaan toteuttaa puhelimitse ja netitse. Asiakas varaa maksullisen puhelinajan, jolloin kartoitetaan tilanne ja sovitaan tavoitteet; lähetän kysymyksiä, ideoita ja tehtäviä sähköpostitse, ja niiden työstämisen jälkeen otetaan uusi puhelinkeskusteluaika.


Ryhmätilaisuuksia:
 
Sirkkalan Henki-illat 23.1., 2.2., 9.2.,13.2.

14.2. klo 18 (mahtuu 1-2)
28.2. Saunan Viisaus (täynnä)

LA 7.2. klo 14-16:30
Matkoja ajassa, hinnat 37€ ja 
32€ kaveruksilta

MM keho&mieli -ryhmät alkavat 16.2. Sirkkalassa ja 23.2. Paraisilla.


Kun kaipaat myötäeläjää, rentoutumista, sujuvuutta vuorovaikutukseen tai muutosta elämääsi, ota yhteyttä ja tule mukaan!
 
Hyvinvointi- ja vuorovaikutusvalmennukset yksilöille ja yhteisöille: Mielivalmennus Marja Repokangas, p. 050 370 4717, mrepokangas@gmail.com